Kurumsal Tarihimiz

Tarihçe

Sektörde faaliyet göstermeye başladığımız andan  itibaren firma olarak dürüstlük, güvenilirlik ve uygulamada kaliteyi ön planda tutarak;

Altyapı,Çevre düzenlemesi,Site,Kooperatif,Fabrika,İş merkezi,Villa,Eski eser restorasyonu,Spor kompleksi Gibi projelere imza attık. İyi ekip ve deneyimimiz ile kaliteli işler yapmak için çaba sarfediyoruz . En büyük ilkemiz sözde değil özde güvenilir olmak. Kaliteli ve dürüst bir firma anlayışı ile, ilkelerimizden ödün vermeden proje ve uygulamayı birleştirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarını yaşama geçiriyoruz.

Hedeflerimiz

İştirakçilerimizin,çalışma arkadaşlarımızın,müşteri ve tedarikçilerimizin bütünsel memnuniyeti en üst düzeyde sağlamak, memnuniyet ve önerilerini sistemli olarak ölçebilmek ve değerlendirmek. Beklenti ve ihtiyaçları önceden saptayarak, planlama ve uygulamalarda bulunmak, müşterilerimizin taleplerini en hızlı ve istenilen şekilde uygulayarak gelişme ve büyüme hedeflerimizin alanlarını tespit ederek, uygulamaya aktarmak.

Uluslararası standartlarda teknik çalışmaları hizmet alanlarında kullanıma sunmak. Tüm uygulamalarında, tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçüm,analiz ve iyileştirmeyi sağlayacak yaklaşımlarla çalışılmasını sağlamak. Bu uygulamalar sonucunda belirlenmiş politika ve prosedürlere uygun hizmet verilmesini desteklemek. Meslek ahlakı ile sosyal sorumluluğunun bilincinde hizmet sunmak, iştirakçilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın, müşteri ve tedarikçilerimizin hak ve sorumluluklarının bilincinde hizmet tasarımı ve uygulamalarda bulunmak. Tüm uygulamalarında ahlaki ve etik ilkeleri benimsemek ve yaşama geçirmek. Başarının; Bilgi, Emek ve Güvenle kazanıldığı sektörde vazgeçilmez bir parça olmak temel hedefimizdir.